JDK Industridata AB

Redan på tidigt  90 - tal när konkurenterna fortfarande använde microdatorer beslutade vi  oss för att använda en standard pc med Windows operativsystem ihopkopplad med ett Plc styrsystem för styrning av funktioner på fabriker, många var skeptiska, men med facit i hand så visade det sig att beslutet  var riktigt då vi fortfarade använder samma koncept samt att konkurenterna använder liknande koncept idag fast med mycket krångligare lösningar. De tidigaste levererade processerna är fullt modena idag då vår äffarside har varit keep it simpelt och gör en uppdatering så har ni en process som motsvarar dagens krav.

 

 

Betongstationer

Cementvarufabriker

Torrbruk

Asfaltsverk

Krossanläggningar

m .m